Vishal Kohli
Delhi, Delhi
City Rank

1

Global Rank

1

💚💚💚
Ninja
Centurion
Drives done so far
Total drives

215

Food drives

215

Academy drives

0


None None
None None
None None
None None
None None
None None
None None
None None
CheckIn Trend